Kodulehe privaatsus

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ (edaspidi Uus Maa Kinnisvarabüroo) endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine uudiskirjade, igakuiste turuülevaadete, parimate pakkumiste ning muu Uus Maa Kinnisvarabüroo tegevusega seotud info jagamine.

Uus Maa Kinnisvarabüroo ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda uusmaa@uusmaa.ee

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil uusmaa@uusmaa.ee

Isikuandmete kogumine ja kasutamine eksperthinnangu tellimisel

Uus Maa Kinnisvarabüroo koostab eksperthinnanguid kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt loodud heade tavade koodeksiga. Oma hinnangute koostamisel kogume selleks vajalikke ja ettenähtud andmeid sh. tellija ja vara ülevaatusel viibinud ning algandmeid esitanud isikute andmeid.

Uus Maa Kinnisvarabüroo ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et olete meilt eksperthinnangut tellides tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus,sugu,elukoht).

Uus Maa Kinnisvarabüroo kasutab oma veebilehel uusmaa.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Uus Maa Kinnisvarabüroo jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust uusmaa@uusmaa.ee