Ehitus

Uus Maa Ehitus

Hea klient,
Ehituse või remondi kohta saate täpsema info telefonil 627 2600 või saatke kiri mehis.rassel@uusmaa.ee

Uus Maa Ehitus kaubamärgi alt pakume äri- ja eraklientidele ning korteriühistutele head koostöökogemust ehituse valdkonnas.
Meie eesmärk on tööde efektiivsuse jätkuv tõstmine ja kõrge kvaliteedi tagamine.
Püüame pakkuda oma teenuseid kliendi jaoks soodsate hindadega.
Oleme paindlikud – teostame nii peatöövõttu (projektijuhtimine, eramuteehitus), kui ka alltöövõttu (üldehitus- fassaadi- ja viimistlustööd).

Teenused:

 • Ehitusjuhtimine
 • Üldehitustööd
 • Fassaaditööd
 • Siseviimistlustööd
 • Lammutustööd
 • Eriosad (elekter, vesi ja kanalisatsioon, küte, ventilatsioon)
 • Omanikujärelevalve

Uus Maa Ehitus suudab alati garanteerida teostatavate tööde kvaliteedi ning tähtajaks valmimise. Kõigile oma töödele anname garantii.

Vaadake meie poolt tehtud töid: www.uusmaaehitus.ee

Omanikujärjelvalve

Teenus on mõeldud ehitama asuvale inimesele/ettevõttele tagamaks kontrolli ja saamaks professionaalseid suuniseid ehitusprotsessi käigus.
Teenuse käigus kontrollime:

 • ehitusprojekti vastavust nõuetele
 • ehituspakkumise vastavust projektile
 • ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojektile
 • ehitatavasse ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ning süsteemide nõuetele vastavust ja seda kinnitavate dokumentide olemasolu
 • kokkulepitud ehituslikku ajagraafikut ja eelarvet
 • ehitamise tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele
 • ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu

Teenuse hind:
Uus Maa Kinnisvarabüroo kliendile hinnasoodustus 10%.
Eramud ja väiksemad objektid 1 – 5% ehitusmaksumusest.
Korterelamud ja suuremad objektid 0,5 – 1,5% ehitusmaksumusest.

Ehitiste tehniline ekspertiis

Teenus on mõeldud ehitusprobleemsete ehitiste vaidluste, nõuete, probleemide (ka kohtulike) jms. korral sõltumatu ning pädeva kirjaliku hinnangu andmiseks.

Ehitiste tehniline ekspertiis:

 • ehitiste, konstruktsioonide ja materjalide seisukorra uurimine
 • kahjustuste põhjuste väljaselgitamine ja kahjustuste ulatuse määramine, ettepanekute koostamine tekkinud olukorra parendamiseks või likvideerimiseks

Teenuse hind:
Uus Maa Kinnisvarabüroo kliendile hinnasoodustus 10%.
Hind sõltub hoone mahust, seisundist, konstruktsioonide avatusest jms. Eramud ja väiksemad objektid 190-640 eurot. Korterelamud ja suuremad objektid 0,15 eurot/üldpinna m² kuid mitte vähem kui 320 eurot.

Ehituskvaliteedi kontroll

Teenus on mõeldud ehitist müüvale kliendile kes soovib ostjat veenda oma kinnisvara ehituskvaliteedis või ehitist ostvale kliendile kes soovib veenduda ostu ehituskvaliteedis.

Kontrollime:

 • projekt -, ehitus – ja täitedokumentatsiooni olemasolu ning vastavust nõuetele;
 • teostatud ehitustööde vastavust projektile, kehtivatele normidele ja heale ehitustavale.

Teenuse hind:
Ehituskvaliteedi kontrollakti hind Tallinna piirkonnas 160 eurot.
Mitteelukondlikud objektid kokkuleppel.

Tallinnast väljaspool lisandub akti hinnale kauguse tasu:

 • kuni 20 km Tallinna kesklinnast lisandub kuni 20 eurot
 • 20-30 km Tallinna kesklinnast lisandub kuni 32 eurot
 • üle 30 km Tallinna kesklinnast kokkuleppel

Objektil ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.

NB! Uus Maa korraldab vajadusel puuduliku dokumentatsiooni vastavusse viimise normatiividega või ka hoone dokumentatsioonile vastavusse ehitamise. Teenuste hind vastavalt töö mahule kokkuleppel.

Energiamärgise väljastamine

Uus Maa Kinnisvarabüroo väljastab energiamärgise dokumenti Tallinna, Tartu ja Viljandi kontorites, kus sellega tegelevad kutsetunnistuse saanud spetsialistid.

Mida tähendab energiamärgis?
Energiamärgis on energiatarbimist kajastav dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa (korter) tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, ja võimaldab seda võrrelda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega. Hoone energiamärgis annab tavatarbijale selgelt eelise ja enne uue kodu soetamist teabe, milline on korteri/maja/hoone keskmine aastane energiatarbimine. Sellega stimuleeritakse majaomanikke ja ehitajaid muutma hooneid energiasäästlikumaks.

Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis olema kõikidel hoonetel või nende osadel, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2009. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik. Uute hoonete puhul, mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal, peab energiatõhusus olema tagatud selle ettevõtja või isiku poolt, kes koostas hoone projekti. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat.

Miks on energiamärgist vaja?
2009. aastast tuleb hoonete ja nende osade müüjatel ning välja rentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis. Energiamärgist on vaja kõikidel inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.

Märgise olemasolu võib olla heaks argumendiks hinna kujunemisel ning energiamärgis annab ostjale garantii, et elamispinna igakuised ülalpidamiskulud püsivad samal tasemel, suurenedes ainult koos üldise energiasektori hinnatõusuga.

Milline on energiamärgise teenusehind?
Energiamärgise teenusehind on sõltuvalt objektist 96-130 eurot.

Loe lisainfot ka Uus Maa Ehituse kodulehelt

Hoonete seadustamine

Hoonete seadustamise (kasutusloa taotlemine) teenus on mõeldud kliendile, kes soovib olemasoleva ehitise dokumentatsiooni korrastamist kuni kasutusloa väljastamiseni.

Teenuse käigus kontrollime ehitise ja projekti omavahelist vastavust, täitedokumentatsiooni olemasolu ning vajadusel korraldame nende viimise vastavusse nõuetega. Teenuse tulemusel väljastatakse ehitisele kasutusluba.

Teenuse hind:

 • Eramu, abihoone või korteriomand alates 500 eur.
 • Kortermajad ja mitteelukondlikud objektid kokkuleppel.

P.S.

 • Teenuse hind ei sisalda võimalike lisateenuste kulusid (sh. riigilõivu, notaritasu, täiendavat hoonestuse inventariseerimist, -projekteerimist, -ümberehitust vastavalt seadusele vms.).
 • Tallinnast väljaspool lisandub teenuse hinnale kauguse tasu kokkuleppel.
 • Tellimuse kinnitamisel ettemaks 50% teenuse tasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.