Energiamärgise väljastamine

Milleks on vaja energiamärgist?

Uus Maa Kinnisvarabüroo väljastab energiamärgise dokumenti Tallinna ja Tartu kontorites, kus sellega tegelevad kutsetunnistuse saanud spetsialistid.

Mida tähendab energiamärgis?

Energiamärgis on energiatarbimist kajastav dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa (korter) tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, ja võimaldab seda võrrelda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega.

Hoone energiamärgis annab tavatarbijale selgelt eelise ja enne uue kodu soetamist teabe, milline on korteri/maja/hoone keskmine aastane energiatarbimine. Sellega stimuleeritakse majaomanikke ja ehitajaid muutma hooneid energiasäästlikumaks.

Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis olema kõikidel hoonetel või nende osadel, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2009. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik. Uute hoonete puhul, mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal, peab energiatõhusus olema tagatud selle ettevõtja või isiku poolt, kes koostas hoone projekti. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat.

Miks on energiamärgist vaja?

2009. aastast tuleb hoonete ja nende osade müüjatel ning välja rentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis. Energiamärgist on vaja kõikidel inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.
Märgise olemasolu võib olla heaks argumendiks hinna kujunemisel ning energiamärgis annab ostjale garantii, et elamispinna igakuised ülalpidamiskulud püsivad samal tasemel, suurenedes ainult koos üldise energiasektori hinnatõusuga.

Hinnakiri

Hinnakiri – kehtib alates 01.01.2013. a

Üksikelamu – 100-130 €
Korterelamu – 130-150 €
Ärihooned, ühiskondlikud hooned – kokkuleppel (sõltuvalt töömahust)

Lisanduda võib sõidukulu.

Olemasoleva hoone energiamärgise väljastajad:
Guido Miller, Uus Maa Ehitus – Tallinn ja Harjumaa