Hindamine

Kolm põhjust, miks eelistada Uus Maa hindamisteenust

1. Kvaliteet – Uus Maa Kinnisvarabüroo eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik finantsasutused.

2. Kiirus – eksperthinnangute koostamine võtab alates objektiga tutvumisest kuni vormistamiseni keskmiselt 3 tööpäeva. Hinnapäringule vastamine/konsultatsioon 24 tunni jooksul.

3. Kogemus – Uus Maa Kinnisvarabüroos töötavad professionaalsed hindajad, kellel on 15-aastane hindamisalane kogemus.

Meie tegevuse eesmärk on osutada kõrgekvaliteedilist teenust. Oleme keskendunud klientide professionaalsele, vastutustundlikule ja usaldusväärsele teenindamisele.

Elamispindade hindamist on võimalik teostada reeglina 1-3 tööpäeva jooksul. Töö teostamiseks on vajalik objekti ülevaatus, hindamistulemuse arutelu hindamisnõukogus ning eksperthinnangu vormistamine. Hindamise täpsed tähtajad tasub hindajaga varasemalt kokku leppida.

Hindamisel lähtub hindaja hindamisstandardist EVS 875 ja eksperthinnang on kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Heade Tavade Koodeksiga. Tavaliselt vormistatakse töö eksperthinnanguna, kuid vastavalt vajadusele võib koostada tellija soovil ka ekspertarvamuse või lühihinnangu.

Ühena esimestest alustas Uus Maa 2001. aasta alguses elektrooniliste eksperthinnangute koostamist. Kinnisvarafirmade ja pankade vahelise koostöö tulemusena on välja töötatud turvaline elektrooniline infoliin, mis tagab klientidele täieliku konfidentsiaalsuse. Teenuse rakendamisel on kasutatud uusimaid infotehnoloogilisi rakendusi, krüpteerimist ja signeerimist.

Teenus võimaldab klientidel kiiremini, mugavamalt ja soodsamalt saada eluasemelaenu taotlemiseks vajalik kinnisvara hinnang. Kliendi soovil edastame eksperthinnangu panka digitaalselt, nii säästame kliendi aega ja jalavaeva.

Raamatupidamislik hindamine ettevõtetele

Seoses seaduse muudatusega, on 2013.a. 1. jaanuarist algava majandusaasta raamatupidamise aastaaruannete koostamisel kohustuslik kasutada õiglase väärtuse meetodit kinnisvarainvesteeringutele, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega. Õiglase väärtuse parimaks näitajaks aktiivse turu korral on kinnisvarainvesteeringu turuväärtus.

Konsultatsiooniks ja hinnapäringuteks palun saatke e-mail aadressil:

hindamine@uusmaa.ee

või helistage 62 72 600.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega. 

Hinnakirjad

Tallinn

Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
(hinnad sisaldavad käibemaksu).

Korterid
Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) 170 eurot
Muud korterid Tallinnas 210 eurot
Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 230 eurot
Uute arendusprojektide korterid 225 eurot

Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad
Eramud, suvilad 300 eurot

Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
Korterelamud alates 600 eurot

Maa, krundid
Elamukrunt 300 eurot
Maatulundusmaa alates 400 eurot

Muud objektid ja piirkonnad
Kokkuleppel

Äriobjektid
Korteriomand mitteeluruum – alates 420 EUR
Hoonestatud kinnistu – alates 650 EUR
Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 420 EUR

Püsiklientidele hinnasoodustus!

Elukondliku kinnisvara kordushindamistel 1 aasta jooksul soodustus kuni 30%.

Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 30% hindamistasust.

NB!

 • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
 • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
 • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
 • Erinevad soodustused ei liitu.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Tartu

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 26.03.2018. a

Turuväärtuse hindamine:

Korter alates 170 €

Üksikelamu alates 270 €

Ridaelamu korter/majaosa 270 €

Üksikelamu krunt 240 €

Hoonetega talumaa alates 270 €

Krunt + projektijärgne eramu alates 350€

Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.

* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri

asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid,

ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara

Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu

suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast

hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni

ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara

hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine

tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise

nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on

ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse

teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon

Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon

vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni

andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind

on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

– Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad

läbi kutselised hindajad.

– Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.

– Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

– „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või

detailplaneering).

– Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest

oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

– Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või

vajalikud lähtematerjalid.

– Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

– Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

– Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Võru

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 26.03.2018. a

Turuväärtuse hindamine:

Korter alates 170 €

Eramu, suvila alates 270 €

Ridaelamu korter/majaosa 270 €

Üksikelamu krunt alates 240 €

Krunt + projektijärgne eramu alates 350€

Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.

* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri

asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid,

ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara

Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu

suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast

hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni

ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara

hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine

tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise

nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on

ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse

teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon

Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon

vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni

andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind

on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

– Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad

läbi kutselised hindajad.

– Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.

– Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

– „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või

detailplaneering).

– Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest

oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

– Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või

vajalikud lähtematerjalid.

– Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

– Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

– Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Jõhvi

Jõhvi hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid

 • Tüüpprojektiga korterid Jõhvis ja Kohtla-Järvel 150 eurot
 • Tüüpprojektiga korterid väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet alates 160 eurost
 • Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid alates 170 eurost (korterelamu ehitatud peale 2000. aastat)
 • Konsultatsioon alates 70 eurost

Majad

 • Jõhvis ja Kohtla-Järvel 220 eurot
 • Väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet alates 230 eurost
 • Üle 20km väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet 250 eurot
 • Peipsi järve äärsed elamud-suvilad alates 250 eurost
 • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 250 eurost
 • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 300 eurost
 • Konsultatsioon alates 90 eurost

Elamukrundid

 • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 200 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt ehitusprojektiga alates 250 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 350€

Metsa- ja põllumaa

 • Kokkuleppel

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

 • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
 • Korteriomand mitteeluruum- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 350 eurost (lisandub käibemaks)
 • Konsultatsioon alates 100 eurost (lisandub käibemaks)

NB!

 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Püsiklientidele hinnasoodustus.
 • Kordushindamise teenustasu kuni 30% soodsam kui esmatellimusest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 5300 9591; 5557 7605;

337 9750 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 1. oktoobrist 2017. a.

Kuressaare

Hinnakiri Kuressaare linnas:

Korter170,00 eurot
Eriprojektiga korteralates 190,00 eurost
Elamu, ridaelamualates 270,00 eurost
Talukompleksalates 270,00 eurost
Krunt / hoonestamata kinnistualates 270,00 eurost
Perspektiivne hinnangalates 330,00 eurost
Äripinnadkokkuleppel

NB!

 • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast 30% soodsamalt.
 • Püsikliendi soodustus on 10%.
 • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel alates 40,00 eurot. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
 • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule 0,50 eurot/km.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 40% hindamistastust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% (v.a. äripinnad)
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Eksperthinnag paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

Jõgeva

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 26.03.2018. a

Turuväärtuse hindamine:

Korter alates 170 €

Eramu, suvila alates 270 €

Ridaelamu korter/majaosa 270 €

Üksikelamu krunt alates 240 €

Krunt + projektijärgne eramu alates 350€

Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.

* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri

asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid,

ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara

Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu

suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast

hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni

ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara

hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine

tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise

nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on

ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse

teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon

Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon

vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni

andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind

on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

– Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad

läbi kutselised hindajad.

– Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.

– Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

– „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või

detailplaneering).

– Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest

oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

– Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või

vajalikud lähtematerjalid.

– Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

– Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

– Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Viljandi

Hindamisteenuse hinnakiri alates 25.06.2018.a

(hinnad sisaldavad käibemaksu)

Korterid alates 150.- €

Majad, ridaelamud, suvilad alates 250.- €

Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel

Maa ja krundid alates 250.- €

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega kokkuleppel alates 80.-€

Muud varad ja piirkonnadkokkuleppel

Märkused:

 • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,35 €/km;
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

Äriotstarbelised varad

Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 350.- €.

Märkused:

Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,35 eurot/km

paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%

hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev

hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

Lisahinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil: viljandi@uusmaa.ee

Paide

Paide hindamisteenuste hinnakiri

Korterid
Paides 150 eurot
Paidest väljaspool alates 155 eurot

Majad
Paides 240 eurot
Paidest väljaspool 250 eurot

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil: rakvere@uusmaa.ee

Rakvere

Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid
Rakveres 130 eurot
Rakverest väljaspool alates 140 eurost

Majad
Rakveres 220 eurot
Rakverest väljaspool alates 230 eurost

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil: rakvere@uusmaa.ee

Pärnu

Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 01.04.2018

Korterid

Pärnu linnas 140 eurot
Pärnumaal alates 150 eurot
Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid alates 150 eurot

Majad, ridaelamuboksid, talud, suvilad

Pärnu linnas 220 eurot Pärnumaal alates 240 eurot

*Perspektiivse turuväärtuse leidmisel lisandub teenusehinnale 50%

Eksklusiivsed elamud, villad jm objektid

Kokkuleppel

Hoonestamata kinnistud

Pärnu linnas alates 220 eurot Pärnumaal alates 220 eurot

Äripinnad

Alates 500 eurot + km

Märkused:

 • – paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • – elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulutagastamisele kui klient loobub tellimusest
 • – erinevad soodustused ei liitu
 • – hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaegon tavapärasest oluliselt erinev
 • – hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisavturuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • – Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,3 EUR/km
 • – elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

Getlin Saart
Kutseline hindaja (116116)
Tel: +372 52 73 482

E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Valga

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 26.03.2018. a

Turuväärtuse hindamine:

Korter alates 170 €

Üksikelamu alates 270 €

Ridaelamu korter/majaosa 270 €

Üksikelamu krunt 240 €

Hoonetega talumaa alates 270 €

Krunt + projektijärgne eramu alates 350€

Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.

* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri

asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid,

ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara

Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu

suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast

hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni

ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara

hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine

tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise

nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on

ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse

teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon

Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon

vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni

andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind

on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

– Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad

läbi kutselised hindajad.

– Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.

– Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

– „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või

detailplaneering).

– Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest

oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

– Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või

vajalikud lähtematerjalid.

– Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

– Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

– Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Põlva

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.04.2017. a

Turuväärtuse hindamine:

Korter alates 150 €

Üksikelamu alates 250 €

Ridaelamu korter/majaosa 250 €

Üksikelamu krunt 220 €

Hoonetega talumaa alates 250 €

Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.

* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri

asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid,

ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara

Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu

suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast

hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni

ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara

hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine

tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise

nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on

ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse

teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon

Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon

vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni

andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind

on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

– Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad

läbi kutselised hindajad.

– Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.

– Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

– „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või

detailplaneering).

– Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest

oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

– Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või

vajalikud lähtematerjalid.

– Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

– Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

– Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.04.2017. a.

Hindamiseks vajalikud dokumendid

Korteri hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (üüri- ja rendilepingud, muud kohustused ja kitsendused)

Elamu ja suvila hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Hoone/hoonete projektid või inventariseerimisjoonised
 • Asendiplaan, olemasolu korral kehtiv detailplaneering
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, piirangud)

Maa hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Asendiplaan, katastriüksuse plaan, olemasolu korral kehtivad detailplaneering
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, võetud kohustused)

EKHÜ (Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu) Heade Tavade Koodeks

1. Eesmärk

Heade tavade koodeksi eesmärgiks on luua eetiline alus Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (edaspidi ühing) liikmetele ja atesteeritud kinnisvarahindajatele (mõlemad: edaspidi hindaja) hindamisega seonduvates toimingutes ning omavahelistes suhetes.

2. Üldsätted

2.1. Suhted ühinguga

2.1.1 Hindajal on kohustus järgida lisaks põhikirjale käesolevat heade tavade koodeksit.

2.1.2 Hindaja hoiab ühingu ja hindaja head mainet.

2.1.3 Hindaja täiendab pidevalt oma kutseoskusi.

2.1.4 Hindaja lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest, ühingu poolt kasutamiseks soovitatud rahvusvahelistest hindamis-standarditest ja nende rakendusjuhenditest.

2.1.5 Heaks tavaks peetakse hindaja töötamist ühe ja sama äriühingu või kaubamärgi nime all.

2.1.6 Kui hindaja vahetab töökohta või muutuvad tema töökoha aadress, telefon jm kontaktandmed, teatab hindaja muudatustest ühingule.

2.1.7 Hindaja peab esitama aruandluse ja tasuma atestaadi aastatasu vastavalt ühingu nõuetele.

2.2 Suhted kolleegidega

2.2.1 Hindajal on kohustus heade tavade rikkumise fakti ilmnemisel või teise hindaja poolt rikutud või vaidlustatud õiguse kaitseks pöörduda kirjaliku avaldusega ühingu Aukohtu poole.

2.2.2 Kõik ühingu liikmed järgivad käesoleva koodeksi täitmist. Sanktsioone rakendavad neile antud volituste piires ühingu juhtorganid ja Aukohus.

2.2.3 Hindaja ei arvusta omal algatusel teiste hindajate tehtud hindamisi väljaspool ühingut. Hindajal ei ole õigust reklaamida enda või oma tööandja teenuseid teistest paremana.

2.3. Suhted klientidega.

2.3.1 Hindaja ei tohi põhjustada ega soodustada arusaamatuste tekkimist suhtlemisel kliendiga ja teiste hindajatega.

2.3.2 Hindaja ei tegutse valdkondades, millised ei vasta talle omistatud atestaadi pädevusvaldkondadele ning millede osas tema erialane pädevus pole piisav.

2.3.3 Hindajal ei ole õigust konsulteerida hindamistoimingutes vastandlikke osapooli, välja arvatud juhud, mil mõlemad osapooled seda soovivad.

2.3.4 Hindaja peab olema erapooletu ja keelduma hindamistoimingutest, mille puhul klient avaldab survet hindaja arvates väära lõpptulemuse suunas.

3. Hindamistoimingu läbiviimine

3.1. Hindajal on kohustus välja selgitada kõik hindamise läbiviimiseks vajalikud algandmed, tal ei ole õigust neid varjata ega moonutada.

3.2. Hindajal on kohustus hindamistoimingu käigus teha kõigi hinnatavate objektide ülevaatus, v.a kui klient on määratlenud lähteülesande teisiti ja eksperthinnangus on see üheselt esitatud.

3.3. Eksperthinnang peab sisaldama kõiki olulisi hindajale teadaolevaid väärtust mõjutavaid tegureid.

3.4. Eksperthinnangus ei või olla loogilisi vasturääkivusi.

3.5. Ennustustele ja oletustele põhinevaid hindamisi tavaliselt ei tehta. Prognoosi lähtekohad ja riskitegurid tuuakse selgelt esile.

3.6. Eksperthinnang peab sisaldama hindamise eesmärki, metoodika kirjeldust, terminite selgitusi, tehtud arvutusi ja muid hindamise aluseid nii selgelt, et selle kasutaja võiks saada piisavalt täpse pildi hindamise protsessist ja veenduda selle korrektsuses. Algallikate olemasolul on nendele viitamine kohustuslik.

3.7. Eksperthinnang peab piiritlema selgelt hinnangu kasutusvaldkonna.

3.8. Eksperthinnang antakse kirjalikult.

3.9. Hindajatel on kohustus säilitada kõigi tasu eest tehtud eksperthinnangute koopiaid vastavalt kehtivale raamatupidamise ning finantsdokumentide säilitamise korrale.

3.10. Hindajal on kohustus anda kliendile selgitusi eksperthinnangu ja hindamistoimingu kohta.

3.11. Kui eksperthinnangu koostamisel on tekkinud hindaja süül viga, siis hindaja on kohustatud selle ilmsiks tulekul tegema omalt poolt kõik selleks, et viia sisse vastav korrektuur. Hindaja koostab selleks kirjaliku õiendi ja esitab selle kliendile. Vea korrektuuri eest ei võeta täiendavat tasu.

4. Saladuse hoidmine, vaikimise kohustus

4.1. Hindajal ei ole õigust esitada eksperthinnangut teistele peale kliendi, kui pole kokku lepitud teisiti või seadusega sätestatud juhtudel.

4.2. Hindajal on kohustus hoida saladuses temale usaldatud erialast konfidentsiaalset informatsiooni kuni vajaduse kadumiseni või vaikimiskohustuse äralangemiseni.

5. Hindaja töö tasustamine

5.1. Eksperthinnangu koostamise eest küsitav tasu peab olema sõltuvuses:

5.1.1 objekti olemusest, analüüsi põhjalikkusest, mahust ning vastutusest selle töö täitmisel;

5.1.2 toimingu sooritamiseks kulutatavast ajast;

5.1.3 analoogsete toimingute eest tavaliselt makstavast tasust;

5.2. Eksperthinnangu koostamise eest võetav tasu või selle määramise alused tehakse kliendile teatavaks toimingu alustamisel.

5.3. Hindaja väldib sedavõrd madalaid teenuse hindu või töö täitmise ajakulule tuginevaid pakkumisi ja lepinguid, mis ei võimalda osutada kvaliteetset teenust vastavalt standarditele ja headele tavadele.

6. Eksperthinnangu allkirjastamine, ühingu nime ja sümboolika kasutamine

6.1. Hindajal on kohustus allkirjastada tema poolt koostatud eksperthinnang. Eksperthinnangus on lubatud koos allkirjaga kasutada teksti “Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige”.
6.2. Hindajal on kohustus enda poolt esitatavates töödes ära märkida oma atesteerimistunnistuse number ja atesteerimise valdkond.

7. Heade Tavade Koodeksi vastuvõtmine

7.1. EKHÜ üldkoosolekul 20.12.2001 vastu võetud Heade Tavade Koodeks asendab EKHÜ üldkoosolekul 15.12.1995 vastu võetud Heade Tavade Koodeksit.